16/05/2014, 18:57:12

Login: Ania
„Dżuma” A. Camusa rozpoczyna się tym, że szczur leżał na ulicy i początkowo nic sobie z tego nie robił.