23/05/2014, 22:03:08

Login: baflo
Pytam się ucznia jak to policzył, a on do mnie: "strzelałem."