10/06/2014, 16:11:32

Login: Ania
Z tekstu można wypisać dwa związki frazeologiczne: ciepłe kluchy czyli wyjaśniam –smaczne kluski i biały kruk czyli coś upośledzonego.