04/12/2014, 00:41:04

Login: baflo
Nauczyciel pyta ucznia, o której je kolacje, a ten odpowiada:
- Ja nie wiem, ja nie pracuje.