04/04/2014, 20:42:53

Login: baflo
Uczeń ma schemat, wszystkie dane, wzór z którego ma skorzystać i co robi? Błędnie podstawia do wzoru i błędnie wykonuje dzielenie :)