13/04/2014, 20:02:27

Login: Patryk
Bo liczy się inteligencja a nie wiedza !