24/04/2014, 16:57:28

Login: baflo
Liczniki do N. Po rysunkach nie widać, ale rysowali te same schematy.




maniuś komentarz:
Kryzys się powiększa, możne wyposażyć szkoły w linijki?
24/04/2014, 21:20:13
Arturo komentarz:
Świetnie widać jak każdy z nich patrząc na to samo rysuje zupełnie co innego :)
24/04/2014, 21:18:31